Przetargi/Archiwalne/2009/Budowa Garażu

Budowa Garażu

OGŁOSZENIE
 
            O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
Procedura uproszczona, zgodnie z art.11 ust.8 – ustawa Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła
tel. (0-67) 212 07 77
fax. ( 0-67) 212 07 76
 
Przedmiot zamówienia:
 
Budowa garażu czterostanowiskowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
 
Termin i miejsce składania ofert:
 
Termin składania ofert – 12.11.2009 r. do godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 2
 
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
 
  1. Cena – 100%
 
Dodatkowe informacje:
-          upoważniony do kontaktów z oferentami Krzysztof Piechocki tel. (0-67) 212 07 87
-          termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert
-          zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych
-          specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego oraz
           w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2
-          termin wykonania zamówienia – 6 tygodni od dnia podpisania umowy
-          zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
-          zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł ( dwa tysiące złotych)
-          opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny jest opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   
Piła, dnia 22.10.2009 r.
 
Zamieszczono w bzp dnia 22.10.2009 r. ; nr ogłoszenia: 370290 - 2009
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
       
 
 
   
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.