Przetargi/Archiwalne/2009/Sprzątanie - WYNIKI

Sprzątanie - WYNIKI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile informuje, że zwycięzcą przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile została
 
Firma Handlowo – Usługowa SETI Irena Orzechowska,
os. Władysława Łokietka 1A; 61-616 Poznań.
 
Oferta złożona przez w/w firmę zdobyła największą ilość punktów, przyznawanych proporcjonalnie do znaczenia kryteriów.
 
W określonym w SIWZ terminie do siedziby naszej firmy wpłynęło 18 ofert niepodlegających odrzuceniu i jedna oferta, która została odrzucona:
Oferty nie podlegające odrzuceniu:
 
I.       Oferty nie podlegające odrzuceniu:
 
1.     Z.P.H.U „BLASK” Jacek Laskowski, ul. Tysiąclecia 67; 86-300 Grudziądz
2.     Firma Handlowa-Usługowa SETI Irena Orzechowska, os. Władysława Łokietka 1A, 61-616 Poznań
3.     LIGNIT P.H.U. Janusz Stańczak, Pl. Konstytucji 3; 67-200 Głogów
4.     Zakłady Usługowe Zachód spółka z o.o., ul. Kolejowa 23; 60-717 Poznań
5.     Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 8A, 58-506 Jelenia Góra
6.     PW A-Zet Usługi, Osin, ul. Opolska 3; 46-070 Komprachcice
7.     Firma Usługowo-Handlowa „MEDIJ” Danuta Łapawa, ul. Górna 61; 63-800 Gostyń
8.     Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Dąbrowskiego 29; 64-980 Trzcianka
9.     ASECURA – SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 3; 64-920 Piła
10.Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 31; 70-103 Szczecin
11.„AKROPOLISES“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 25; 43-300 Bielsko-Biała
12.„EWMAR” Wasilewska i Szemborski Sp. J., ul. Szczecińska 23A; 75-122 Koszalin
13.DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najśw. Marii Panny 5e; 59-220 Legnica
14.Firma PLUS Krzysztof Marecki, ul. Grunwaldzka 23/6; 64-920 Piła
15.Firma „Skrzat” Elżbieta Dyrla, ul. Armii Ludowej 9; 64-920 Piła
16.Sprzątanie Wnętrz Małgorzata Okupniak, ul. Rolna 18 Sady; 62-080 Tarnowo Podgórne
17.„KAROR-BIS” Sp. z o. o., ul. Unii Europejskiej 4; 86-050 Solec Kujawski
18.FIRMA SGP s. c., Al. Powstańców Wlkp. 164; 64-920 Piła
 
II.     Oferta odrzucona:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KONSENSUS” Sp. z o. o., ul. Leśna 9A, 85-676 Bydgoszcz.
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1.      Prawne - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 – tekst jednolity wraz z późn. zm.).
2.      Faktyczne – przyczyną odrzucenia w/w oferty jest to, że nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w rozdziale III w podrozdziale II w 1 punkcie w podpunkcie 1.1.8 Zamawiający żądał wykazu co najmniej 3 osób posiadających minimum 6 miesięczny staż pracy w zakresie sprzątania w obiektach biurowych – wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił,
- w rozdziale III w podrozdziale II w 1 punkcie w podpunkcie 1.3.1 Zamawiający żądał złożenia formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił.
 
Mając na uwadze powyższe, oferta wykonawcy - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KONSENSUS” nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy.
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
 
 
Nr oferty
Liczba punktów
w kryterium cena
Razem
1
97,85
97,85
2
100,00
100,00
3
74,64
74,64
4
73,13
73,13
5
69,99
69,99
6
84,41
84,41
7
45,64
45,64
8
40,43
40,43
9
72,14
72,14
10
76,35
76,35
11
63,92
63,92
12
71,88
71,88
13
57,73
57,73
14
67,70
67,70
15
88,21
88,21
16
76,40
76,40
17
72,96
72,96
18
83,41
83,41
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.