Szkolenia i Kursy/Kierowanie Ruchem Drogowym/Kierowanie Ruchem Drogowym
Szkolenie z zakresu KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM trwa  8 godzin,  a jego uczestnicy otrzymują  stosowne  " ZAŚWIADCZENIE "
o nabyciu uprawnień, z 5 letnim terminem ważności.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość realizacji szkolenia w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Zapisy (  Pn -Pt, w godz. 8.00-16.00) w siedzibie WORD  Piła  ul. Lotnicza 6 , wejście "B" przy bramie wjazdowej,

pokój nr 3, tel. 67 212 07 8467 212 07 84, tel.kom. 697 437 642697 437 642 
(Edward Bernacki, Przemysław Pawlikowski, Andrzej Baćkowski)
 
Koszt szkolenia to 170 zł brutto od osoby - usługa zwolniona z podatku VAT. 

 

Terminy najbliższych szkoleń w siedzibie WORD: 29 czerwca 2020 r.


Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 •  jest pracownikiem kolejowym na przejazdach kolejowych,
 •  jest osobą działającą w imieniu zarządcy drogi lub osobą wykonującą roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 •  jest osobą nadzorującą bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 •  jest kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 •  jest strażnikiem leśnym lub funkcjonariuszem Straży Parku na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 •  jest osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego,
 •  jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 •  jest strażakiem jednostki organizacyjnej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby
 •  ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, terenowej służby
 •  ratowniczej, innych jednostek ratowniczych podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 •  jest umundurowanym i odpowiednio oznakowanym pracownikiem nadzoru ruchu komunikacji miejskiej podczas wykonywania 
 •  czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii
 •  technicznych z udziałem tych pojazdów,
 •  jest osobą wykonującą pilotaż pojazdów nienormatywnych podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,
 •  jest członkiem zespołu ratownictwa medycznego podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu
 •  przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie
 •  znajdującej się na drodze.

 

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.