Szkolenia i Kursy/Kurs na Egzaminatora

Prowadzimy nabór

 

Kandydat na egzaminatora kat. B musi spełnić następujące wymagania:

 

· posiada co najmniej wykształcenie średnie,
·
ukończone 23 lata,
·
posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B,
·
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
·
posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
·
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 
   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 

Koszt kursu to 4.000 zł (istnieje możliwość rozbicia wpłaty na dwie raty tj.: 2500 i 1500 zł)

 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie weekendowym (sobota – niedziela, od godz. 9.00), natomiast zajęcia praktyczne w systemie mieszanym - weekendy i w dni powszednie.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Organizacji Szkoleń: 67 212-07-84 lub 697-437-642.

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.