Egzaminy/Opłaty
 
Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013 r.
 
 
KATEGORIA

 

OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]

 

Teoria + Praktyka

 

Teoria

 

Praktyka

 

AM, B

 

170,00

 

30,00

 

140,00

 

A, A1, A2

 

210,00

 

30,00

 

180,00

 

B1, C1, D1, T

 

200,00

 

30,00

 

170,00

 

B (96*)

 

-

 

-

 

170,00

 

C, D

 

230,00

 

30,00

 

200,00

 

BE

 

-

 

-

 

200,00

 

C1E, CE, D1E, DE

 

-

 

-

 

245,00

 

 

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

 

* Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę w wysokości 170,00 zł

 
Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.04.2014 (DZ. U. 2014 poz.974) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych.

 
Informacja:
Zgodnie z §3A pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 16.01.2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego (Dz. U. z 2014 poz. 974) pobrana opłata za egzamin podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
 
Wzór wniosku do pobrania poniżej
Wniosek o zwrot należności wpłaconej za egzamin

lub w Biurze Obsługi Klienta.
 
W oparciu o Art. 118 kodeksu cywilnego niewykorzystana wpłata za egzaminy po 3 latach ulega przedawnieniu.  
 
KONTO BANKOWE OŚRODKA
Nadnotecki Bank Spółdzielczy
W celu dokonania wpłaty za egzamin na prawo jazdy, prosimy o skorzystanie z GENERATORA indywidualnego numeru konta.
Ułatwi to identyfikację Państwa wpłaty w Systemie Teleinformatycznym WORD w Pile.

Opłat można również dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym oraz w punkcie bankowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja banku pobierana przy wpłacie w punkcie bankowym wynosi 5,00 zł (dla wpłat za jazdę próbną 2,00 zł).
Opłaty za egzamin i jazdę próbną można również dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta WORD w Pile.
Prowizja operatora w tym przypadku wynosi 2zł.
 
 
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.