WORD w Pile/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 2.  inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: miroslaw.sanecki@word.pila.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 4. podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016.

 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. posiada Pan/Pani prawo do:

   • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

   • przenoszenia danych,

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była wyrażona;

 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu.

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.